CASINO siūlo parengti naujoviškų, iššūkiais grįstų mokomųjų žaidimų, skirtų naudoti nemotyvuotam mokytis jaunimui, jų pasirinktuose išmaniuosiuose įrenginiuose. Šį žaidimų rinkinį sudarys “Digital breakouts” ir “Internetiniai pabėgimo kambariai” su visomis sėkmingų mobiliųjų žaidimų funkcijomis. Žaidimas bus sudarytas iš skirtingų mokymosi sluoksnių, kurių tikslas lavinti pagrindinius įgūdžius tokius kaip: raštingumas, skaičiavimas, kritinis mąstymas, problemų sprendimas ir t.t. Sėkmingai įvykdęs kiekvieną žaidimo iššūkį, besimokantysis/žaidėjas sulauks nuopelnų/pasiekimų ženklelio, kuris bus lyginamas su pripažintais/įprastiniais švietimo sistemos mokymosi rezultatų įvertinimais. Tokiu būdu įgūdžių portfelis bus automatiškai priskirtas kiekvienam žaidėjui, kuris užbaigs vieną ar daugiau speceliai sukurtų mokomųjų žaidimų. Šie mokomieji žaidimai motyvuos net labiausiai nenoriai besimokančius asmenis plėtoti pirmuosius kelionės į nuolotinį profesinį mokymą žingsnius.

Apie mus

Pagrindinis CASINO projekto tikslas yra sukurti mobiliųjų žaidimų rinkinį, kurio tikslas:

Įtraukti nenoriai besimokančius
Pakelti nenoriai besimokančių savivertę ir savimonę
Ugdyti nenoriai besimokančiųjų pasitikėjimą
Motyvuoti nenoriai besimokančius pradėti tęstinio profesinio mokymo kelią

Siekdami šio tikslo, partneriai sukurs šiuos intelektinius produktus:
IO1 – “Digital Breakouts” rinkinys, skirtas palaipsniui kurti ir akredituoti pasirinktas pagrindines kompetencijas
IO2 – Profesinio mokymo mokytojų, konsultantų ir ekspertų kvalifikacijos kėlimas
IO3 – Internetinis žaidimas CASINO – MOOC

Mokymosi medžiaga

Skaitmeninių iššūkių rinkinys

Skaitmeninių iššukių rinkinio sąvadas yra pagrindinis CASINO projekto rezultatas. Jo tikslas – išspręsti problemą, kuri, kaip paaiškėjo, neišsprendžiama naudojant įprastą bendravimą, reklamą, informavimą norint pasiekti nenoriai besimokančiojo jaunimo grupę ir taip įkalbėti juos mokytis ir sugrįžti į švietimą.

Kvalifikacijos kėlimas

Daugeliui profesinio mokymo paslaugų teikėjų yra sudėtinga teikti specialias profesinio mokymo paslaugas, atitinkančias konkrečių galutinių vartotojų pogrupių poreikius. Elektronino mokymosi potencialo panaudojimas per daugybę socialinių tinklų, kurios yra lengvai prieinamos kiekvienam nemotyvuotam jaunimui, gali tūrėti didelės įtakos profesinio mokymo prieinamumui ir gyvybingumui. Kvalifikacijos tobulinimo kursą sudarys 50 valandų mokymosi, suskirstyto į 25 valandų seminarus, skirtus skaitmeninės žiniasklaidos įgūdžių ugdymui ir 25 valandų savarankiško mokymosi internete, orientuoto į pasirinktą metodinį metodą ir darbą internetinėje aplinkoje.

CASINO MOOC

CASINO MOOC suteiks prieigą prie skaitmeninių išteklių rinkinio ir kvalifikacijos tobulinimo programos, taip pat besimokantysis turės visą informaciją, susijusią su geriausia MOOC kūrimo praktika.

Naši partneri

Association de Gestion des Fonds Européens - AGFE

Platforma za upravljanje i koordinaciju djelovanja članova lokalne zajednice, AGFE - Association de Gestion des Fonds Européens (Europsko udruženje za upravljanje fondovima) - jača koherentnost i učinkovitost različitih javnih intervencija na polju obuke, zapošljavanja i uključivanja, uključujući udruživanje financijske pomoći od lokalnih vlasti s državom, podržana od Europske unije, posebno putem Europskog socijalnog fonda (ESF) i Erasmus +.

RIGHTCHALLENGE

„Rightchallenge“ asociacija yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas-skatinti švietimą ir mokymą kaip socialinės įtraukties ir lygių galimybių priemonę. Manome, kad švietimas turi būti sutelktas į holistinį visų žmonių vystymąsi, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, amžiaus ar lyties, kad jie būtų pasirengę įsikišti ir dalyvauti visuose visuomenės aspektuose, pavyzdžiui, šeimoje, darbe, bendruomenėje ir laisvalaikyje. Taigi, kaip organizacija, aktyviai dalyvaujanti bendruomenėje, vienas iš mūsų ramsčių yra mokymasis visą gyvenimą, nes esame įsitikinę, kad tai būtina tvariam vystymuisi, nes ji skatina aktyvų, demokratišką ir atsakingą pilietiškumą.

CALLIDUS

Callidus - suaugusiųjų švietimo institutas yra Kroatijos mokslo ir švietimo ministerijos akredituotas profesinio mokymo institutas. Kaip institutas sukūrėme daugybę edukacinių programų valdymo, asmeninio tobulėjimo, rinkodaros, pardavimo, turizmo, gastronomijos, finansų, verslo ekonomikos ir statybos srityse. Per pastaruosius metus „Callidus“ įgijo patikimą patirtį projektų valdymo srityje ir aktyviai dalyvavo kuriant strateginį planą, kuriant veiklą ir sėkmingai įgyvendinant daugelį ES finansuojamų projektų, kurių bendra suma viršija 11 mln. EUR. Turime didelę patirtį ir praktines žinias rašydami konkurso dokumentus ir ieškodami finansinių išteklių, todėl sėkmingai užbaigėme keliolika ADA, IPA, ESF ir „Erasmus +“ projektų. Mes pirmaujame švietimo naujovių srityje ir numatome rinkos poreikius. Šios naujovės apima švietimo programas, orientuotas į specialiųjų profesinio mokymo besimokančiųjų poreikių tenkinimą.

CARDET

CARDET yra vienas iš pirmaujančių mokslinių tyrimų ir mokymo centrų rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje, turintis pasaulinės patirties projektuojant ir įgyvendinant, valdant projektus, mokant ir el. Mokantis. CARDET baigė daugybę projektų, susijusių su suaugusiųjų ir profesinio mokymo iniciatyvų plėtra socialinio darbo, naujovių ir verslumo srityse. Jos komandos ir valdybos nariai atstovauja Europos ir tarptautinėms aukštojo mokslo institucijoms, mokymo centrams ir tarptautinėms organizacijoms, turi išsamių žinių apie suaugusiųjų mokymo sektorių ir finansinio raštingumo sritį, o CARDET pagrindinis dėmesys skiriamas socialinio teisingumo ir socialinės pažangos skatinimui. „CARDET“ suburia tarptautinę ekspertų komandą, turinčią dešimtmečius pasaulinės patirties suaugusiųjų mokymo, gebėjimų ugdymo, mokymo programų kūrimo, socialinio verslumo, profesinio mokymo, dizaino mąstymo, inovacijų, švietimo tyrimų, vertinimo ir žmogiškųjų išteklių plėtros srityse.

Sic

VšĮ „Socialinių inovacijų centras buvo įkurtas 2008 m., Siekiant skatinti, kurti, plėtoti ir įgyvendinti novatoriškas socialines iniciatyvas ir patenkinti interesus toms socialinėms grupėms, kurios turi mažiau galimybių. Centro teikiamos paslaugos: -Sunkumų patiriančioms šeimoms, žmonėms su negalia, atskirties grupių jaunimui ir kt.: Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, Socialinio darbuotojo informavimas, konsultavimas ir tarpininkavimas, Šeimos paramos grupė, Pagalba patiriantiems smurtą, Konsultacijos poroms, Tėvystės įgūdžių ugdymas, Sociokultūrinės paslaugos, Darbinių įgūdžių ugdymas, Pagalba įsidarbinant ir dirbant. -Neformalūs profesiniai mokymai socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, slaugytojams, mokytojams, savanoriams ir kt. -Neformalus švietimas bendruomenėms, įvairioms asmenų grupėms ir visuomenei. -Psichosocialinių ir edukacinių projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Skills Elevation FHB

Įgūdžių ugdymas FHB (Berlynas)-tai MVĮ, įkurta 2016 m., Kurios misija-pasiūlyti alternatyvią švietimo metodiką, skirtą socialiai, emocingai ir pažintinei marginalizuotų grupių bei pažangiausių pedagogų raidai paremti, siekiant integruoti naujus pedagoginius metodus į savo kasdienę praktiką. Bendrovė yra pasiryžusi sukurti kūrybinę erdvę ir „gyvą laboratoriją“ švietimo naujovėms, eksperimentams ir plėtrai, siekdama pasiūlyti naujų metodų ir išteklių, skirtų spręsti nuolatines socialines, ekonomines ir integracijos problemas, kurios yra aktualios visose ES valstybėse narėse. FHB sutelkia dėmesį į turimos patirties pritaikymą kuriant ir gaminant pažangiausias mokymosi ir mokymo medžiagas, naudojant atvirojo kodo technologijas, tiek neformalioje, tiek neoficialioje aplinkoje. Berlynas garsėja kaip kūrybiškumo ir išraiškos centras, tačiau po paviršiumi išlieka daug problemų, reikalaujančių kitokio požiūrio, nei siūlo pagrindiniai paslaugų teikėjai.

Future in Perspective

„Future in Perspective“, veikianti kaip projekto koordinatorė, yra privati įmonė, kuri specializuojasi švietimo ir elektroninio mokymosi, žiniasklaidos kūrimo, strateginio planavimo ir verslo plėtros srityse. Dirbdami su nacionaliniais ir ES finansuojamais projektais, mes įtraukėme ir palaikėme vietines jaunimo grupes, migrantų bendruomenes, vyresnio amžiaus žmones ir asmenis, kurie nedalyvavo švietime, kad vėl galėtume bendrauti su paslaugų teikėjais ir pagrindiniais švietimo ir mokymo pasiūlymais. Turime patirties remdami įmones nišinėse rinkose, tokiose kaip kūrybinis, kultūrinis ir žaliasis sektorius, kuriant tvarius verslo modelius. Be to, mes bendradarbiavome su jaunais žmonėmis ir suaugusiais, siekdami pristatyti įvairias žiniasklaidos kūrimo ir karjeros valdymo srities programas - remdami naujos kartos kūrybingus asmenis, siekiančius kurti ir išlaikyti sėkmingą karjerą šiame sektoriuje.

INFODEF

Vystymosi ir mokymo skatinimo institutas INFODEF yra privatus ir nepriklausomas mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų centras, kurio misija yra kurti ir vykdyti projektus, padedančius siekti tvaraus ir integracinio vystymosi per švietimą, kultūrą ir inovacijas.

Centras, Ispanijos mokslo ministerijos pripažintas novatoriška MVĮ, kuria ir kuria naujoviškas priemones, metodikas ir paslaugas, kurios atitinka dabartinius socialinius ir ekonominius iššūkius. Mūsų tikslas yra sudaryti sąlygas numatyti ir skatinti pokyčius, būtinus siekiant būsimų visuomenės tikslų ir uždavinių.

More Information: www.infodef.es

Newsletter

Newsletter #1

Newsletter #2

Newsletter #3

Newsletter #4

Newsletter #5

Kontaktai

Norėdami dalyvauti ir paremti mūsų projektą sekite mus „Facebook“ adresu:

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

lt_LTLithuanian